انسان توانايي انجام همه تصوراتش را دارد

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


زياد از خودم گفتم 


زياد حرف زدم 


زياد بي تجربگي کردم 


وقت گوش کردن است 


حالا فقط گوش ميکنم و ياد ميگيرم 


چشماتو ببند 


تصور کن تو مريخ هستي داري به اطرافت نگاه ميکني


چي ميبيني؟


خوب نگاه کن


حالا برو به ماه


چجوري ميري؟


ميپري؟ يه قدم برميداري يا پرواز ميکني؟


سخت نيست راحت ميري 


حالا چشماتو باز کن ديدي چه راحت بود؟


به قول سعيد خسروي : حالا من دارم يه چيز ميگم


"تو دقيقا به همين راحتي ميتوني اين کارو انجام بدي"


"انسان توانايي انجام همه تصوراتش را دارد"


و من پي به قدرت هام ميبرم و بزرگ فکر ميکنم مثل صبا بهمن آبادي 


حتي شايد بزرگتر 


و من تا آخرين لحظه مرگم بزرگ ميشم 


چون ميدونم ظرفيت من خيلي بيشتره و اين ذهن هيچوقت هيچوقت پر از اطلاعات نميشه 


و من تا بي نهايت ميتونم پذيراي علم باشم و هستم


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها